+994(55)3555777
0 müqayisə 0 seçilmişlər

İctimai Oferta müqaviləsi

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR.

1.1 Bu müqavilə Satıcının onlayn mağaza vasitəsilə Malların Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin (bundan sonra - AR MM) 408-ci maddəsinə uyğun olaraq alqı-satqısının həyata keçirməsi prosedurunu müəyyən edir və Satıcının qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə ünvanlanmış rəsmi publik ofertasıdır.
1.2 Bu Müqavilənin şərtlərinin Alıcı tərəfindən qəbul edilməsi (aksepti) faktı elektron rabitə vasitəsi ilə bu müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada və (Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 409-cu maddəsinin 4-cü bəndinin) şərtləri ilə “Səbət” bölməsində “Sifariş yerləşdir” düyməsini sıxaraq göndərilən malların seçilməsi və sifarişi haqqında mesajdır.
1.3 Bu müqavilənin mətnində Alıcı və Satıcı birlikdə qeyd olunduqda, sonuncular Tərəflər, hər biri isə ayrı-ayrılıqda Tərəf kimi adlanır.
1.4 Hər bir Tərəf digər Tərəfə müvafiq hüquqa və kifayət qədər hüquq qabiliyyətinə, habelə bu müqavilənin bağlanması və icrası üçün zəruri olan bütün digər hüquq və səlahiyyətlərə malik olduğuna zəmanət verir.
1.5 Onlayn mağaza vasitəsilə Mal üçün Sifariş yerləşdirməklə, Alıcı bu müqavilədə göstərilən bütün şərtləri və Satıcının Sifarişi qəbul etdiyi vaxt Saytda yerləşdirilən məlumatları qəbul edir və razılaşır.
1.6 Bu müqavilə üzrə Tərəflər arasında münasibətlərə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Qanunun (bundan sonra – Qanun) və Azərbaycan Respublikasının pərakəndə satışı tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlarının tələbləri şamil olunur.
1.7 Satıcı bu müqaviləyə və Saytdakı məlumatlara dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır, bununla əlaqədar olaraq Alıcı Mal üçün Sifarişlə Satıcıya müraciət edərkən mümkün dəyişiklikləri nəzərə almağı öhdəsinə götürür.
1.8 Mala açıq şəkildə uyğun gəlməyən məlumatların, o cümlədən qiymətlərin, fotoşəkillərin və mal təsvirlərinin dərc edilməsi texniki səhv kimi qəbul olunur.

2. MÜQAVİLƏNİN MÖVZUSU

2.1 Bu Müqaviləyə əsasən, Satıcı Malı Alıcının mülkiyyətinə təhvil verməyi, Alıcı isə Müqavilədə göstərilən şərtlə əsasən Malı qəbul etməyi və ödəməyi öhdəsinə götürür.
2.2  Alıcıya təhvil veriləcək Malın adı, çeşidi, miqdarı və dəyəri Alıcının Sifarişində qeyd olunur. Alıcının sifarişi telefon və/və ya Sayt vasitəsilə yerləşdirilə bilər.
     2.2.1 Sifariş telefonla yerləşdirilərkən Alıcı Satıcıya Sifarişin yerləşdirilməsi üçün zəruri olan aşağıdakı məlumatları təqdim edir: arzu olunan mal və miqdar, malın çatdırılma ünvanı, əlavə xidmətlər, əlaqə telefon nömrəsi, sifarişin arzu olunan qəbul vaxtı.
     2.2.2 Sayt vasitəsilə Sifariş yerləşdirilərkən Alıcı Mal üçün Sifarişin elektron formasını doldurur və yaradılmış Sifarişi İnternet şəbəkəsi vasitəsilə Satıcıya göndərir.
     2.2.3 Sayt vasitəsilə və ya telefonla Sifariş yerləşdirilərkən qeyd olunan elektron poçt ünvanı müntəzəm göndərişlər siyahısına daxil edilir və Saytda avtomatik olaraq Alıcının Hesabının yaradılması üçün istifadə olunur. Elektron poçt ünvanı onun sahibinin arzusu ilə onlayn mağazanın məlumat bazasından silinə bilər.
2.3 Satıcı tərəfindən alınan Sifariş məlumatı, dəqiqləşdirmə məqsədilə, o cümlədən Malın çatdırılmasının konkret tarixi və vaxtı Alıcı və ya Qəbul edən ilə əlaqə telefonu və ya elektron poçt vasitəsilə razılaşdırılır. Çatdırılmanın konkret tarixi və vaxtı Satıcı tərəfindən Sifarişin emal olunması üçün tələb olunan vaxtdan, çatdırılma yerindən və seçilmiş maldan asılıdır.
2.4 Sayt vasitəsilə Sifariş yerləşdirilərkən Alıcı onun qeyd etdiyi elektron poçt ünvanına Alıcının Sifariş formasını Satıcının internet saytında yerləşdirdiyini təsdiq edən bildirişli elektron Məktubu alır. Bu bildiriş məktubu Satıcı tərəfindən Sifarişin qəbul edilməsinin təsdiqi deyil.
2.5 Satıcının anbarında tələb olunan Malın və ya onun tələb olunan miqdarın olmadığı aşkar edildikdə, Satıcı bu barədə Sifarişdə göstərilən əlaqə nömrəsi ilə Alıcıya məlumat verir. Alıcı, Satıcıda mövcud olan miqdarda Malı qəbul etməyə razılıq vermək və ya Sifarişdən imtina etmək (ləğv etmək) hüququna malikdir.
2.6 Alıcının Malın təsviri, xassələri və xüsusiyyətləri ilə bağlı sualları olarsa, Sifariş verməzdən əvvəl Alıcı Satıcı ilə telefonla və ya onlayn mağazanın Saytında qeyd olunan onlayn məsləhət vasitələrindən istifadə edərək əlaqə saxlamalıdır.
2.7 Satıcı proqram təminatının işləməsi və ya onun fəaliyyətini təmin edən üçüncü tərəf xidmətləri ilə bağlı, o cümlədən üçüncü şəxslərin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində yaranan texniki xəta aşkar edərsə, müştəriyə sifarişi təsdiqləməkdən və ya yerinə yetirməkdən imtina etmək hüququna malikdir (məsələn, malın dəyəri "0" olacaq ki, bu da aydın şəkildə proqram təminatının nasazlığını göstərir)
2.8 Bu müqavilə əsasında alınmış Mal dəst, eləcə də bir-birinə münasibətdə əlaqəli Mallar deyil. Bu müqaviləyə uyğun olaraq alınmış mallardan birində və ya bir neçə mal vahidində istehsal qüsuru aşkar edilərsə, Alıcı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yalnız qüsur aşkar edilən mallarla əlaqədar tələb irəli sürmək hüququna malikdir. 
Lazımi keyfiyyətli olmayan malı Satıcıya qaytararkən, Alıcı Satıcıdan bu müqavilə əsasında alınmış digər lazımı keyfiyyətdə olan malın geri qaytarılmasının qəbulunu tələb etmək hüququna malik deyil.   
2.9 Sifarişdə göstərilən Mala olan tələblər taməhatəlidir və yalnız tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilər.
2.10 Çarpayı/divan/başlıq, döşək, korpus mebeli alarkən – qeyd olunan mal Alıcının fərdi sifarişi ilə hazırlanır (parça, aksesuarlar, ölçülər) və ya Alıcının sifarişi ilə Satıcı tərəfindən alınır (yəni, Satıcının anbarında olmayan Mal) və fərdi olaraq müəyyən edilmiş xassələri olan və sifarişli mal hesab olunur hansı ki, Sifarişdə və/və ya Müraciətdə “sifarişli mal” kimi qeyd olunur. 
2.11 Mal Alıcı tərəfindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı olmayan yalnız şəxsi, ailə, məişət ehtiyacları üçün alınır.

3.ÖDƏNİŞ PROSEDÜRÜ

3.1  Malın qiyməti onlayn mağazanın Saytında malın səhifəsində müəyyən bir malın adının yanında Azərbaycan manatı ilə göstərilir və əlavə dəyər vergisini daxil edir.
3.2   Onlayn mağazanın internet Saytında Malın qiyməti Satıcı tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər. Bu halda, Sifariş yerləşdirildiyi Malın qiyməti dəyişdirilə bilməz.
3.3   Alıcı və ya Qəbul edən tərəfindən Malın ödənişi Azərbaycan manatı ilə aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
    3.3.1 Sifarişdə göstərilən sifarişin ümumi məbləğinin ən azı 40 (qırx)%-i məbləğində avans ödənişi Satıcının kassasına və ya Satıcının hesablaşma hesabına vəsait qoyulmaqla əvvəlcədən ödənilir. 
    3.3.2 “Hesablaşma” sistemi (ERIP) və/və ya bePaid sistemi vasitəsilə onlayn ödəniş mümkündür. Ödəniş üçün bütün sinif və bankların Visa, Visa Electron, Master Card qəbul olunur. Özü götürmə ilə çatdırılma həyata keçirildikdə, ödəniş mal qəbul olunduqda salon-mağazanın kassasında aparılmalıdır. 
    3.3.3 Qalan məbləğ pul vəsaitlərinin Satıcının kassasına Satıcının hesablaşma hesabına yerləşdirməklə Alıcı tərəfindən Müqavilənin 4.1-ci bəndində müəyyən edilmiş Malın təhvil verilməsi üçün son tarixdən əvvəl ödənilir.
3.4 Satıcı Alıcıya və ya Qəbul edənə Mallar üzrə endirimlər təqdim etmək və bonus proqramını tətbiq etmək hüququna malikdir. Endirimlərin növləri, bonusların hesablanması və təqdim edilməsi qaydası və şərtləri onlayn mağazanın İnternet saytında açıq şəkildə göstərilir və Satıcı tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər.

4. MALLARIN TƏHVİL VERİLMƏSİ

4.1 Çatdırılma müddəti:
 •  Alıcıya sifarişlə hazırlanmış döşəklərlərin, döşək üzlüklərin, topperların - müqavilə üzrə əvvəlcədən ödəniş edildiyi gündən 18 iş günü.
 •  Alıcıya döşəklərin (anbarda mövcuddursa) Bakı ş. anbardan - müqavilə üzrə əvvəlcədən ödəniş edildiyi gündən 5 iş günü.
 •  Alıcıya çarpayıların - müqavilə üzrə əvvəlcədən ödəniş edildiyi gündən 25 iş günü.
 •  Divanlar/tumbalar/komodlar/altlıqlar - müqavilə üzrə əvvəlcədən ödəniş edildiyi gündən 40 iş günü.
 •  Alıcıya divanlar/kreslolar/puflar və divanlar üçün mebel aksesuarları - müqavilə üzrə əvvəlcədən ödəniş edildiyi gündən 40 iş günü. Əgər Alıcı divan/kreslo/puff ilə eyni vaxtda başqa bir Mal alırsa, o zaman belə Mal müqavilə üzrə əvvəlcədən ödəniş edildikdən sonra 40 iş günü ərzində divan/kreslo/puffla birlikdə çatdırılır.
 •  Alıcıya korpus mebeli, massivdən çarpayılar - müqavilə üzrə əvvəlcədən ödəniş edildiyi gündən 45 iş günü.
 •  Qeyri-standart ölçüdə məhsul - müqavilə üzrə əvvəlcədən ödəniş edildiyi gündən 45 iş günü. İstehsalçı tərəfindən malın çatdırılması mümkün olmadıqda, malın təhvil verilməsi müddətinin artması mümkündür.

4.2. Alıcı, Malın təhvil verilməsinə hazır olması barədə Satıcı tərəfindən telefon rabitəsi vasitəsilə, “Viber” / “Telegram” vasitəsilə mesajların göndərməsi ilə və ya ya elektron poçt və ya poçt şöbəsi vasitəsilə göndərilən məktubu qəbul etdiyi tarixdən etibarən 3 (üç) iş günündən gec olmayaraq Malı qəbul etməyə borcludur. Bu zaman, Alıcı malın təhvil verilməsindən əvvəl müqavilənin bağlandığı və avans ödənişinin aparıldığı salonda Satıcının kassasına və ya Satıcının hesablaşma hesabına vəsait qoymaqla Malın qalan məbləğini ödəməyə borcludur.
Satıcı, Müqavilənin 4.1-ci bənddə göstərilən müddətdən əvvəl Malı Alıcıya təhvil vermək hüququna malikdir.
Malın Satıcı tərəfindən Alıcıya təhvil verilməsi aşağıdakı vasitələrdən biri ilə həyata keçirilə bilər: 
• Təhvil məntəqəsindən alınma;
• Malların çatdırılması ödənişli xidmətlərin Qiymət Cədvəlinə uyğun olaraq Alıcının hesabına Satıcı və ya Kuryer xidməti tərəfindən həyata keçirilir.
    4.2.1 Malın özü götürmə şərtilə təhvil verilməsi Satıcı tərəfindən müəyyən edilmiş anbarda və ya Satıcının salon-mağazasında Alıcı və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən Malın qəbulu yolu ilə həyata keçirilir. Təhvil verilməyə hazır Malın özü götürməsi Alıcı tərəfindən bu Müqavilənin 4.1 və 4.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq Tərəflərin razılaşdırdığı müddətdə Satıcının Alıcıya telefon rabitəsilə (SMS mesajlar), “Viber” / “Telegram” proqramları vasitəsilə və ya elektron poçt yaxud poçt şöbəsi vasitəsilə göndərilən məktubla bildirişin verilməsi tarixindən başlayaraq həyata keçirilir. 
    4.2.2 Alıcı Malın çatdırılmasını sifariş edərsə, Alıcı ilə əlavə olaraq Satıcının nümayəndəsi tərəfindən Malın çatdırılma yeri və tarixi telefonla razılaşdırılır. Satıcı Malın Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarına çatdırılmasını həyata keçirmir.
    4.2.3 Malın çatdırılması təyin olunmuş müddətlərdə həyata keçirilibsə, lakin Alıcının təqsiri nəticəsində ona təhvil verilməyibsə, Çatdırılma, Satıcı ilə razılaşdırılmış yeni müddətlərdə, Alıcı tərəfindən Malın çatdırılması üzrə xidmətlərin əlavə ödənişi edildikdən sonra həyata keçirilir. 
    4.2.4 Mallar Alıcının təqsiri üzündən Tərəflərin razılaşdırdığı müddətlərdə Alıcıya təhvil verilmədikdə, Mallar Satıcının anbarında və ya Satıcı tərəfindən qeyd edilmiş Satıcının salon-mağazada Müqavilənin 4.1-ci bəndinə uyğun olaraq müqavilənin müddətinin başa çatması tarixədək təmənnasız saxlanılır. Göndəriş üçün hazır sifarişin Satıcının anbarında və ya Satıcı tərəfindən qeyd edilmiş salon-mağazada təmənnasız saxlanması müqavilənin 4.1-ci bəndinə uyğun müddətindən artıq 5 (beş) iş günü təşkil edir. Sifarişin ödənişli saxlanma müddəti müqavilənin 4.1-ci bəndinə uyğun olaraq müqavilənin müddəti bitdikdən sonra 6-cı (altıncı) gündən hesablanır.
Malın saxlanma müddəti 5 (beş) gündən artıq olarsa, Satıcı Alıcıya bir gün saxlama üçün 3.00 (üç) Azərbaycan manatı məbləğində Malın hər bir vahidinin saxlama xidmətlərinin ödənilməsi tələbini təqdim etmək hüququna malikdir.
Saxlama üçün ödəniş Alıcı tərəfindən Malı qəbul etdiyi zaman nağd qaydada və ya bank plastik kartı ilə, o cümlədən “Hesablaşma” ödəniş sistemindən (AIS ERIP) istifadə etməklə ödənilir. Alıcı saxlama xidmətlərini ödəmirsə, Satıcı bu müqaviləyə uyğun olaraq xidmətlərin tam ödənilməsinə qədər Malı saxlamaq hüququna malikdir.
4.3 Müqavilənin bağlandığı və avans ödənildiyi yerdə, Mal onun tam ödənilməsi şərtilə təhvil verilir. Satıcının Malı təhvil verilməsi öhdəliyi yalnız Alıcı tərəfindən ödəmə öhdəliyinin tam şəkildə yerinə yetirilməsində sonra yaranır. 
Alıcı Müqaviləyə 3.2.2-ci bəndinə uyğun olaraq Mal üçün ödəniş etmədikdə, Malların Alıcıya təhvil verilməsi müddəti Alıcı tərəfindən Malın tam ödənilməsinə qədər 7 (yeddi) iş günü təxirə salınır. Malın tam ödənilməsinə qədər Satıcı Malı Alıcıya təhvil verməmək hüququna malikdir.
4.4 Malın qismən çatdırılmasına icazə verilir. Alıcının təşəbbüsü ilə çatdırılma tarixinin təxirə salınması yalnız Alıcı tərəfindən Satıcıya yazılı müraciət edildikdə mümkündür. Alıcının təşəbbüsü ilə Malın çatdırılmasının təxirə salınması 7 (yeddi) təqvim günündən çox olmayan müddətə mümkündür.
4.5 Çatdırılma, malın yığılması və digər əlavə xidmətlər əlavə ödənişlə həyata keçirilir.
4.6 Malların təhvil verilməsi öhdəliyi Satıcı tərəfindən Alıcı, Alıcının etibarnaməsi mövcud olduqda, Alıcının Nümayəndəsi və ya Daşıyıcısı tərəfindən MQ/MNQ-in imzalandığı andan yerinə yetirilmiş hesab olunur.   
Malın yoxlanılması əmtəə görünüşün qorunması ilə ilə həyata keçirilməlidir. Malların çatdırılması və yığılması öhdəliyi xidmətlərin göstərilməsi başa çatdıqdan sonra Tərəflər arasında Xidmətlərin göstərilməsi barədə AKT imzalanığı andan yerinə yetirilmiş hesab olunur.
4.7 Yalnız yük avtonəqliyyat üçün boş giriş yolları və evin nömrələnməsi olduqda Mal Alıcının mənzilinə, evinə, Kuryer xidməti tərəfindən yaşayış binasının girişinə və ya Alıcının fərdi evinin darvazasına çatdırılır. Yuxarıda göstərilən zəruri şərtlər olmadıqda, Satıcı Malın Alıcı tərəfindən qeyd olunan ünvana göndərilməsinin qeyri-mümkünlüyü barədə qərar vermək hüququna malikdir və bunu Alıcıya telefonla (SMS mesajlar), «Viber», «Telegram» proqramları vasitəsilə və ya elektron poçt ilə bildirir. Malın çatdırılması üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün maneələr yaranarsa, Alıcı bu barədə gözlənilən çatdırılmadan 2 gündən gec olmayaraq məlumat verməlidir.
4.8 Əgər Mal Alıcı tərəfindən çatdırılırsa, Satıcı Malı Alıcıya, Nümayəndəsinə və ya Daşıyıcıya təhvil verildiyi andan Malların qorunmasına görə məsuliyyət daşımır. 
4.9 Malın üzərində mülkiyyət hüququ və təsadüfən məhv olması, zədələnməsi və itməsi riski Malın Alıcıya, Nümayəndəsinə və ya birinci Daşıyıcıya təhvil verildiyi andan Satıcıdan Alıcıya keçir.

5. MALLARIN QƏBUL EDİLMƏSİ

5.1 Alıcı Malın razılaşdırılmış çatdırılma tarixinin son günündən gec olmayaraq Malı qəbul etməyi öhdəsinə götürür. Malın qəbulu Müqavilənin icra olunduğu yerdə Satıcının nümayəndəsinin iştirakı ilə onun qablaşdırmasının açılması və yoxlanılması yolu ilə həyata keçirilir.
Alıcı və ya Nümayəndə Malı qəbul etməzdən əvvəl Malın ödənişini həyata keçirməyə borcludur. Alıcı malı qəbul etdikdən sonra onu görünən qüsurların və (və ya) mexaniki zədələrin (cızıqlar, əyilmələr, əzilmələr, sürtünmələr, kəsiklər, şüşə çatları və onların tam məhv oluması, çatlar, qırılmalar, cırıqlar, və s.) mövcudluğuna baxış keçirməli, habelə keyfiyyət sənədinin (məhsulun pasportu və ya istismar təlimatı) mövcudluğunu yoxlamalıdır.
Malların zədələnməsi/qüsurları aşkar edildikdə, Alıcı və ya Nümayəndə MQ/MNQ-ni imzalayır. Alıcı, olduğu yerdə Pretenziya tərtib edir və orada zədələrin/qüsurların mövcudluğunu qeyd edir. 
Yerinə yetirilmiş işlərin aktı və MQ/MNQ-si Pretenziya tərtib edilmədən imzalanıbsa, görünən qüsurlar və (və ya) mexaniki zədələr (cızıqlar, əyilmələr, əzilmələr, sürtünmələr, kəsiklər, şüşə çatları və onların tam məhv oluması, çatlar, qırılmalar, cırıqlar, və s.) üzrə pretenziyalar Satıcı tərəfindən qəbul edilmir və nəzərə alınmır. Malın təhvil verilməsindən sonra, o cümlədən Alıcının Malın daşınması prosesində (özü götürmə zamanı), saxlanması, quraşdırılması və ya istismarı zamanı yaranan mexaniki zədələrlə olan mal geri qaytarılmaya (dəyişdirilməyə) qəbul edilmir. 
5.2 Alıcı Malların qəbulu üçün lazımi şəraiti yaratmağa borcludur, o cümlədən:
    5.2.1 Müqavilənin icrası yerində şəxsi iştirak və ya Nümayəndənin etibarnaməsi ilə iştirakı. Mal bu Müqavilənin əsli, 100% ödənişi təsdiq edən ödəniş sənədinin əsli təqdim edildikdən sonra Alıcıya və ya Nümayəndəyə təhvil verilir;
    5.2.2 Malın yığılması üçün boş yer təmin etmək.
    5.2.3 Qapı araların ölçülərinin Malın ölçülərinə uyğun olmasını təmin etmək. Malın çatdırılması pəncərə aralarından, balkonlardan və lodjiallardan həyata keçirilmir. Malın təhvil verilməsi zamanı aşkar edilmiş qapı aralarının və/və ya dəhlizin və/və ya vint tipli pilləkənlərin malın ölçülərinə faktiki uyğun gəlmədiyi halda, təhvil-təslim sənədində müvafiq qeyd aparılır, Alıcı malın ölçülərinə uyğun gələn birinci sahədə malı qəbul etməyə borcludur. Digər hallarda, bu hal Alıcının öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi hesab olunur.
5.3 Alıcı Malın lazımi qaydada qəbulunu təmin edə bilmədikdə, Malın təkrar təhvil verilməsi, tərəflərin razılaşdırdığı müddətlərdə Alıcının hesabına ödənişli xidmətlərin Qiymət Cədvəlinə uyğun olaraq, əvvəlcədən ödəniş əsasında həyata keçirilir.

6. ZƏMANƏTLƏR

6.1 Zəmanət müddəti:
 •  Döşəklər, altlıqlar, çarpayılar, başlıqlar, divanlar, kreslolar, puflar, banketkalar, tumblar üçün, Satıcı tərəfindən başqa müddət müəyyən olunmadıqda 18 ay təşkil edir.
 •  Korpus mebeli üçün (şkaflar, stellajlar, masalar, şkaflar, yataq, qonaq, uşaq otağı üçün mebel dəstləri) məhsulun pasportunda fərqli müddət göstərilmədiyi təqdirdə, 18 ay təşkil edir. 
 •  Ergomotion transformasiya olunan altlıq üçün 10 il təyin olunmuşdur.
 •  zəngli saatlar, aromadiffuzorlar, massajerlar üçün 12 ay təşkil edir.
 •  Aksessuarlara (döşək örtükləri, yastıqlar, örtüklər, yorğanlar, yataq dəstləri və s.) və furnitura, əgər malın sənədlərində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, şamil edilmir.

Zəmanət, Alıcı tərəfindən malın istismarı, saxlanması, daşınması qaydalarının və ya mala qulluq üçün tövsiyələrin pozulması, təyinatına uyğun olmayan istifadəsi, malın zədələnməsinə və ya məhv edilməsinə yönəldilmiş hərəkətlər, fors-major nəticəsində əmələ gəlimiş zədələri və qüsurları mövcud olan mala, habelə mexaniki zədələri (cızıqlar, əyilmələr, əzilmələr, sürtünmələr, kəsiklər, şüşə çatları və onların tam məhv oluması, çatlar, qırılmalar, cırıqlar, və s.), müstəqil sürətdə təmir və ya konstruksiya dəyişikliklərinin izləri mövcud olan mala şamil edilmir.
6.2 Zəmanət müddəti Malın Alıcıya, Alıcının Nümayəndəsinə və ya Daşıyıcıya təhvil verildiyi andan qüvvəyə minir. 
6.3 Lazımi keyfiyyətli olmayan malın satılması halında Alıcının Pretenziyaları təhvil verilmiş Mallar üçün ödəniş tam həyata keçirildikdən sonra qəbul edilir və bu tələbləri əsaslandıran zəruri sənədlər əlavə edilməklə (zəmanət və ya yararlıq müddətləri müəyyən edilmiş Malların alış faktını təsdiq edən sənəd, pasport və ya onu əvəz edən başqa sənəd (əgər varsa), zəmanət talonu (əgər varsa), habelə malın qüsurlarını təsdiq edən sənədlər (təsvir, fotoşəkil) Satıcıya yazılı qaydada ötürülür.
6.4 Alıcı tərəfindən Malın düzgün istismar edilməməsi nəticəsində yaranmış qüsurlara, habelə Satıcı tərəfindən həyata keçirilməmiş Malların yığılması (quraşdırılması) və çatdırılması zamanı yaranmış qüsurlara görə pretenziyalar təmin edilmir.

7. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTLƏRİ

7.1 Alıcı tərəfindən Malın və Satıcının əlavə xidmətlərinin dəyərinin ödənilməsi şərtləri və müddətləri, Müqavilədə nəzərdə tutulmuş malın qəbul müddətləri pozulduqda, Satıcı məhkəmədən kənar birtərəfli qaydada tam və ya qismən Müqaviləni icra etməkdən imtina etmək hüququna malikdir. Bu zaman, Alıcı Satıcıya Müqavilənin icra edilməsi üzrə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar faktiki olaraq çəkdiyi xərcləri (nəqliyyat xərcləri, bank komissiyaları və s.) ödəməyi öhdəsinə götürür.
7.2 Bu Müqavilənin bağlandığı andan 5 gün keçdikdən sonra Alıcı Satıcı tərəfindən alınan fərdi-müəyyən xassələrli, fərdi sifarişlə istehsal edilmiş, Spesifikasiyada və/və ya Alıcının Müraciətində “sifarişli mal” kimi qeyd edilmiş Maldan imtina etdikdə. Müqavilənin 3.2.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq Alıcı tərəfindən ödənilmiş avans ödənişinin məbləği müqavilənin Alıcı tərəfindən müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirməməsinə görə cərimə məbləği hesab olunur və Satıcı tərəfindən birtərəfli qaydada tutulur. Əlavə olaraq, Alıcı ödənişin qalan hissəsini müqavilənin 3.2.2-ci yarımbəndində qeyd olunan məbləği Satıcıdan ödəniş tələbinin alındığı tarixdən 10 gün ərzində Satıcının çəkdiyi xərclərin kompensasiyası qismində ödəyir. Əgər imtina anına Alıcı Malın tam dəyərini ödəyibsə, Satıcı ödəniş məbləğindən Alıcının imtina etdiyi Malın dəyərinin 40%-i məbləğində cərimə tutur.
7.3 Alıcı fərdi sifarişlə istehsal edilməmiiş, spesifikasiyada və/və ya Alıcının Müraciətində “sifarişli mal” kimi qeyd edilməmiş Maldan imtina etdikdə, Alıcı Satıcıya Müqavilənin icra edilməsi üzrə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar faktiki olaraq çəkdiyi xərcləri (nəqliyyat xərcləri, bank komissiyaları və s.) ödəməyi öhdəsinə götürür.
7.4   Alıcının Malı almaqdan yayınması (müqavilə ilə müəyyən edilmiş müddətdə malın təhvil verilmə tarixini razılaşdırmır, razılaşdırılmış müddətdə və ya bu müqavilənin 4.2-ci bəndində göstərilən üsullardan biri ilə göndərilmiş mesajda qeyd olunan müddətdə malı qəbul etmək üçün gəlmir, Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Mal üçün qalan hissəni ödəmir və sair) Alıcının Maldan imtina etməsi (müqaviləni icra etməkdən imtina) hesab edilir. Bu halda, Alıcı Satıcıya 7.1-ci və 7.2-ci bəndlərdə nəzərdə tutulmuş dəbbə pulunu (cərimə) və xərcləri ödəməyə borcludur.
7.5 Ödənişi Alıcının yerinə bank tərəfindən həyata keçirilən Mal Alıcı tərəfindən Satıcıya geri qaytarıldıqda, Alıcı Müqavilənin icrası zamanı Satıcının bank komissiyalarının və banka ödənildiyi digər ödənişlərin məbləğini Satıcıya qaytarmağa borcludur.
7.6 Alıcı tərəfindən keyfiyyətli Mal qaytarıldıqda, Alıcı öz gücünə və öz hesabına keyfiyyətli Malı Satıcı ilə razılaşdırılmış ünvanda Satıcıya qaytarmağa və ya Satıcının daşınma xərclərini və Alıcı tərəfindən keyfiyyətli Malın Satıcıya qaytarılması ilə bağlı digər xərcləri (quraşdırma/sökmə, mərtəbəyə qaldırma/mərtəbədən enmə) qarşılamağa borcludur. Bu halda, belə xərclərin məbləği Satıcı tərəfindən birtərəfli qaydada Alıcıya qaytarılacaq məbləğdən tutulur.
7.7 Müqaviləyə xitam verildiyi halda, Alıcı tərəfindən ödənilmiş vəsait Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Satıcı tərəfindən geri qaytarılır. Alıcıya pul vəsaitləri qaytarılarkən, Satıcının çəkdiyi dəbbə pulu (cərimə, penya) məbləği və xərclər Satıcı tərəfindən birtərəfli qaydada Alıcının əvvəl köçürdüyü məbləğlərdən tutulur, bu halda dəbbə pullu və Satıcının çəkdiyi xərclərin məbləği çıxılaraq məbləğ Alıcıya qaytarılır.

8. YEKUN MÜDDƏALAR

8.1 Bu müqavilənin icrası ilə bağlı alıcıların tələbləri yazılı şəkildə qəbul edilir. Pretenziyaya mümkün qədər tez baxılması üçün Alıcı sənədlərin surətlərini təqdim edə bilər: yük qaiməsi, ödənişi təsdiq edən sənədlər.
8.2 Malın istehsalçısının onun istehsalından imtina etməsi, müqavilə ilə razılaşdırılmış konfiqurasiyada və (və ya) çeşiddə istehsalının mümkünsüzlüyü və digər səbəblərdən Malın təhvil verilə bilməməsi halında, Satıcı bu müqaviləni məhkəmədən kənar birtərəfli qaydada icra etməkdən imtina etmək hüququna malikdir.
Bu zaman, Satıcı yuxarıda göstərilən səbəblərə görə malın təhvil verilməsinin mümkünsüzlüyü barədə Alıcıya bildiriş göndərir və bu müqavilə Alıcının Satıcıdan bildiriş aldığı tarixdən ləğv edilmiş hesab olunur. 3.2.1-ci bəndinə uyğun olaraq avans ödənişi qismində ödənilən pul vəsaitləri müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən etibarən 7 (yeddi) təqvim günü ərzində Alıcıya qaytarılır.
Alıcı müqaviləyə xitam verildiyi gündən 7 (yeddi) təqvim günü ərzində Satıcıya pul vəsaitləri üçün gəlmədikdə, Satıcı yeddinci təqvim günü pul vəsaitini Sifarişdə göstərilən ünvana poçt sifarişi ilə Alıcıya qaytarır.

8.3 Alıcı xəbərdar edilib ki, Satıcı müqavilənin icrası zamanı daxil olan və gedən telefon danışıqlarını və videoyazıları qeydə alır, Alıcı ilə “Viber”, “Telegram”, “Skype” və digər messencerlər, elektron poçt və ya SMS göndərməklə yazışma həyata keçirir. Müqavilənin tərəflərlə icrası ilə bağlı mübahisə yarandığı halda, yuxarıda göstərilən üsullarla aparılan yazışmalar, o cümlədən telefon danışıqlarının qeydə alınması və video çəkiliş Satıcı tərəfindən sübut kimi təqdim edilə bilər. 
8.4 Alıcı Bankdan kredit götürərək Malı alırsa və Bank Alıcı üçün Satıcıya ödəniş edirsə, bu müqavilə Bankdan Satıcının hesablaşma hesabına pul vəsaiti daxil olduqdan sonra qüvvəyə minir. Bu zaman, Alıcı üçün Bankdan pul vəsaiti daxil olduqdan sonra Alıcı müqaviləni imzalamaqdan və ya icra etməkdən və ya Maldan imtina edərsə, Alıcı, Satıcının Alıcı üçün Bank tərəfindən vəsaitin köçürülməsi üçün Banka ödədiyi komissiyaların məbləğini Satıcıya tam şəkildə qaytarmağa borcludur.
8.5 Alıcı, Satıcıdan SMS, E-poçt göndərişləri, PUSH bildirişləri, habelə Viber tətbiqi vasitəsilə şirkətin xəbərləri, yenilikləri, reklam aksiyaları və reklam oyunları haqqında Alıcının rekvizitlərində göstərilən telefon nömrəsinə və elektron poçt ünvanına göndərişlər almağa razıdır.

9. SATICININ REKVİZİTLƏRİ

«Askona AZ» MMC

Hüquqi ünvan: AZ1025, Xǝtai rayonu, Afiyǝddin Cǝlilov 26, mǝnzil. 177, Bakı, Azərbaycan

Poçt ünvanı: 

VOEN 2007135401

H/h AZ15NABZ01350100000000053944

BANK VTB (Azerbaijan) ASC-da bank kodu: 506623

tel. +994 (55) 440-80-02;

+994 (55) 440-80-02

E-mail ünvanı: [email protected]


Baş direktor
İ.A. Zverev

                                                                                                                          
Məxfiliyiniz bizim üçün önəmlidir

Baxış təcrübənizi yaxşılaşdırmaq və sizə daha uyğun fərdiləşdirilmiş məzmun təqdim etmək üçün cookie-fayllarından istifadə edirik